گرن ( cafe & restaurant )
گرن ( cafe & restaurant )


آبدوغ خيار
5 /5

آبدوغ خيار

208 هزار
تومان

تارت شکلات و کارامل
5 /5

تارت شکلات و کارامل

187 هزار
تومان
تارت توت فرنگی
5 /5

تارت توت فرنگی

187 هزار
تومان
ناپلئونی مخصوص(تک اسلایس)
5 /5

ناپلئونی مخصوص(تک اسلایس)

168 هزار
تومان
رولت پسته
5 /5

رولت پسته

145 هزار
تومان
کوکی روز(لوتوس, نوتلا, بادام زمینی)
5 /5
اکلر تیرامیسو
5 /5

اکلر تیرامیسو

شکلاتی/پنیری

134 هزار
تومان
اکلر شکلات فندق
5 /5

اکلر شکلات فندق

145 هزار
تومان
چری ترن اور
5 /5

چری ترن اور

126 هزار
تومان
گلت سیب
5 /5

گلت سیب

126 هزار
تومان
تارت سنت اونوره
5 /5

تارت سنت اونوره

184 هزار
تومان
چیز کیک موکا
5 /5

چیز کیک موکا

166 هزار
تومان
فندق سیگنیچر
5 /5

فندق سیگنیچر

226 هزار
تومان
تارت گلابی
5 /5

تارت گلابی

187 هزار
تومان
تارت گاردن رز
5 /5

تارت گاردن رز

147 هزار
تومان
اپل ترن اور
5 /5

اپل ترن اور

126 هزار
تومان

سامر سان (summer son)
5 /5
لیموناد
5 /5

لیموناد

93 هزار
تومان
موهیتو
5 /5

موهیتو

103 هزار
تومان
جینجرلایم
5 /5

جینجرلایم

زنجبیل/سودا/لیمو

134 هزار
تومان
سان رایز
5 /5

سان رایز

پرتقال/لیمو/سودا/سیروپ

134 هزار
تومان
آب پرتقال
5 /5

آب پرتقال

79 هزار
تومان
آب هندوانه
5 /5

آب هندوانه

79 هزار
تومان
آب طالبی
5 /5

آب طالبی

79 هزار
تومان
دوغ محلی
5 /5

دوغ محلی

91 هزار
تومان
دلستر کلاسیک(سرو با لیمو و نعنا)
5 /5
آب معدنی
5 /5

آب معدنی

5 هزار
تومان
لیموناد لاوندر
5 /5

لیموناد لاوندر

105 هزار
تومان
سودا با لیمو
5 /5

سودا با لیمو

26 هزار
تومان
آیس تی
5 /5

شیک بادام زمینی
5 /5

شیک بادام زمینی

138 هزار
تومان
شیک تیرامیسو
5 /5

شیک تیرامیسو

135 هزار
تومان
شیک موز و نسکافه
5 /5

شیک موز و نسکافه

130 هزار
تومان
شیک ارده دارچین
5 /5

شیک ارده دارچین

135 هزار
تومان
كافي پروتئین شيك
5 /5

كافي پروتئین شيك

180 هزار
تومان
پینک پروتئین شیک
5 /5

پینک پروتئین شیک

160 هزار
تومان
کلدبرو گرین مینت
5 /5

کلدبرو گرین مینت

120 هزار
تومان
كلد برو رد بري
5 /5

كلد برو رد بري

120 هزار
تومان
کلدبرو استوایی
5 /5

کلدبرو استوایی

120 هزار
تومان
کلدبرو کلاسیک
5 /5

کلدبرو کلاسیک

102 هزار
تومان
کلد برو با سودا و لیمو
5 /5

کلد برو با سودا و لیمو

120 هزار
تومان