گرن ( cafe & restaurant )
گرن ( cafe & restaurant )


کوکی روز(لوتوس, نوتلا, بادام زمینی)
5 /5
اکلر
5 /5

اکلر

شکلاتی/پنیری

85 هزار
تومان
چیز کیک سن سباستین
5 /5

چیز کیک سن سباستین

110 هزار
تومان
رولت پسته
5 /5

رولت پسته

120 هزار
تومان
پاریس برست
5 /5

پاریس برست

128 هزار
تومان
ناپلئونی مخصوص(تک اسلایس)
5 /5

ناپلئونی مخصوص(تک اسلایس)

140 هزار
تومان

آب معدنی
5 /5

آب معدنی

5 هزار
تومان
دلستر کلاسیک(سرو با لیمو و نعنا)
5 /5
دوغ محلی
5 /5

دوغ محلی

78 هزار
تومان
لیموناد
5 /5

لیموناد

79 هزار
تومان
موهیتو
5 /5

موهیتو

89 هزار
تومان
آیس تی
5 /5
آب پرتقال
5 /5

آب پرتقال

98 هزار
تومان
جینجرلایم
5 /5

جینجرلایم

زنجبیل/سودا/لیمو

118 هزار
تومان
سان رایز
5 /5

سان رایز

پرتقال/لیمو/سودا/سیروپ

118 هزار
تومان
سامر سان (summer son)
5 /5

شیک موز و نسکافه
5 /5

شیک موز و نسکافه

130 هزار
تومان
شیک تیرامیسو
5 /5

شیک تیرامیسو

135 هزار
تومان
شیک ارده دارچین
5 /5

شیک ارده دارچین

135 هزار
تومان
شیک بادام زمینی
5 /5

شیک بادام زمینی

138 هزار
تومان